email secretary@suok.info

Správa:

Počas Exportného fóra v Bratislave 13.11.2014, organizované Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícii a obchodu (SARIO), sa uskutočnilo pracovné stretnutie k založeniu SUOK aj za podpory v spoluprácii zo Sariom s ukrajinskými partnermi, ktoré nám otvoril spolu s prezidentom SUOK aj pán T.Buček (riaditeľ odboru zahraničného obchodu na SARIU).

Prezident SUOK na Velvyslanectve Ukrajiny v SR