email secretary@suok.info

Správa:

Dňa 18. 12. 2014 bol prezident SUOK Dipl. Ing. Pavol Dolhý prijatý na Veľvyslanectve Ukrajiny v SR mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Ukrajiny v Slovenskej republike, Olehom Havašim. Na stretnutí boli prezentované a prediskutované ciele a perspektívy rozvoja slovensko-ukrajinských obchodných vzťahov v rámci novozaloženej Slovensko-Ukrajinskej Obchodnej Komory. Komore bola zo strany ukrajinských predstaviteľov vyjadrená podpora v ďalšom rozvoji. Rovnako boli podpora, ako aj podmienky spolupráce, prejednané so štátnym tajomníkom MZV SR, p. P. Burianom.

Prezident SUOK na Velvyslanectve Ukrajiny v SR