email secretary@suok.info

Správa:

Slovensko-Ukrajinská obchodná komora bude partnerom Východoslovenskej investičnej agentúry pri organizovaní prvého „Slovensko-Ukrajinského Fóra 2015“, v skratke SUBF 2015, spojeného s výstavou, ktoré sa uskutoční v dňoch 20.4.2015 až 23.04.2015 Podujatie sa bude konať v nových priestoroch „Kulturparku Košice“, ktoré boli vybudované v rámci projektu Košice EHMK2013.

Hlavným cieľom podujatia je poskytnúť účastníkom zo Slovenska a Ukrajiny možnosť prezentovať ich výsledky a v rámci bilaterálnych jednaní rozšíriť existujúcu spoluprácu alebo nadviazať nové kooperačné vzťahy.


Podujatie pozostáva z týchto nosných častí:

1. Konferencia SUBF 2015, zameraná na tieto sekcie

  • Energetika - obnoviteľné zdroje energií
  • Strojárenstvo
  • Informačné a komunikačné technológie
  • Cestovný ruch


2. Expo SUBF 2015, výstavné stánky a kóje účastníkov SUBF 2015 prezentujúce širokú škálu produktov a služieb

3. B2B SUBF 2015, priestor pre bilaterálne stretnutia účastníkov SUBF 2015

Zo strany Ukrajiny bol predbežne deklarovaný záujem takmer 150 - tich subjektov aktívne sa podujatia zúčastniť.
Ďalšie informácie nájdete na stránke agenturavia.sk

Logo podujatia - SUBF