email secretary@suok.info

Správa:

Seminár cezhraničnej spolupráce a komunikácie pre expertov zo Zakarpatskej oblasti realizovaný v rámci projektu COPESU

Seminár cezhraničnej spolupráce

Záverečná správa vo formáte .pdf