email secretary@suok.info

Správa:

Prijatie na Veľvyslanectve Ukrajiny v Slovenskej republike.
Zástupcov SUOK prijal radca Veľvyslanectva Dmytro Konyšev. Stretnutie dalo nový impulz spolupráce v rozširovania aktuálnej živej databázy, otvárania pracovného trhu pre vybrané profesie zamestnancov z Ukrajiny.